Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

into-the-blue
02:09
2429 d83b 390
Reposted fromjethra jethra viatoolong toolong

May 14 2015

12:12

trying to remain a child at heart in the adult world

Reposted fromyachumi yachumi viaikari ikari
12:11
9133 30ec

unfortunatesalmon:

sheetmetalsheep:

“No.”

“I’m going on an adventure!”
“No you aren’t, come eat your fruit.”
“mOOOMMMM”

April 20 2015

into-the-blue
22:53
1139 ec57 390
Reposted frompiehus piehus viaeta eta
into-the-blue
22:52
She imagines him imagining her. This is her salvation.
— Margaret Atwood
Reposted fromhormeza hormeza viaeta eta

April 17 2015

into-the-blue
20:35

Wiesz kiedy najbardziej cię kochałam? Ja ci powiem: kiedy nie mogłam ciebie mieć. To tak głupio działa: kochamy bardziej to, co niedostępne. A to, co mamy na wyciągnięcie ręki, już tak nie smakuje.

— Gabriela Gargaś - "W plątaninie uczuć"
Reposted fromCzerwonoCzarne CzerwonoCzarne viaaynis aynis
into-the-blue
20:21

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze niż nieodwzajemniona miłość.

— Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
Reposted fromunsophisticated unsophisticated viadepresja depresja

April 09 2015

into-the-blue
04:34
4312 13e3 390
Reposted fromszatatan szatatan viaaynis aynis
into-the-blue
04:33
"Teraz, jak ktoś znajomy się znajduje, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem, jak się mówi do ludzi."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastarryeyed starryeyed
into-the-blue
04:31
0888 bd7b 390
Reposted fromhestjapa hestjapa viaiamanartist iamanartist
into-the-blue
04:30
9492 74b7 390
Reposted frompanimruk panimruk viaruinyourday ruinyourday
into-the-blue
04:27

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.

I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie.Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone, czujesz władzę.

— tak jest :)! /pokolenieikea
into-the-blue
04:23
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland

April 07 2015

into-the-blue
21:03
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamasakrycznie masakrycznie
into-the-blue
21:03
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
into-the-blue
20:59
7615 b848 390
Mrożek bardzo.
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaucieknijmi ucieknijmi
into-the-blue
20:59
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viamasakrycznie masakrycznie
into-the-blue
20:58
3273 526e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaucieknijmi ucieknijmi
20:50
3787 0870 390

morrellos:

dngivenchy:

lueia:

supniccuh:

They say depression and intelligence go hand in hand, well this is Einstein and his therapist. 

this breaks my heart

i reblog this every time because i think its an honest reminder of just how human everyone is plus he looks damn adorable

'happiness in intelligent people is the rarest thing i know' -ernest hemingway

into-the-blue
20:50
4643 7529
Fristajl
Reposted fromBart966 Bart966 viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl